Kun 11 båter ute på kvalfangst. Regjeringen endrer reglene

Fordi det bare er 11 båter ute på kvalfangst i år, som er rekordlavt, endrer regjeringa på regelverket for å redde næringen.
Nyheter


Dette skriver NRK Nordland. Til sammenligning var det 350 fartøy som var ute på kvalfangst i 1950, mens det var 34 på starten av 2000-tallet.

Regjeringen endrer reglementet slik at terskelen for å starte med kvalfangst blir lavere.

– Vi ønsker å senke terskelen for å delta. Reglene blir litt mindre rigide, sier fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) til NRK.

Han og regjeringen håper å redde næringen før alt håp er ute. Fiskerimininsteren peker også på viktigheten av å skyte vågekval for å sikre en god forvaltning. Han peker også på at det må være en balanse mellom sjøpattedyr og fiskebestandene.

Kvalfanger Truls Soløy, sier til NRK Nordland at han håper rekrutteringen til næringen bedrer seg. Samtidig understreker han at det ikke må bli fritt fram for å være med.

Årets kvalsesong startet 1.april. Foreløpig er det skutt 15 dyr.