Ny ordning skal hjelpe reiselivet

En ny ordning med 250 millioner kroner i potten skal hjelpe reiselivsnæringen med omstilling og gjenåpning.
Nyheter

Det melder Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

Den nye ordningen skal, ifølge pressemeldingen, gi reiselivsvirksomheter mulighet til å kunne gjennomføre omstillingsprosjekter som gjør det mulig for dem å opprettholde kundegrunnlaget, endringer i reiselivsmarkedet og tilpasse seg smitteverntiltak.

– Reiselivsnæringen er hardt rammet av koronapandemien. Folk sine reisevaner er dramatisk endret, og store deler av markedet er borte. Derfor innføres en ny ordning der reiselivsaktører kan søke om penger for å omstille seg den nye hverdagen eller for å tilpasse seg smitteverntiltakene som er satt i verk. Vi tror dette bidrar til at flere overlever krisen, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Det er Innovasjon Norge som skal administrere denne ordningen, som bedrifter kan søke om penger fra innen 15. september. For at reiselivsbedrifter skal kunne få støtte, må de ha hatt en gjennomsnittlig svikt i omsetningen for månedene juni, juli og august på minimum 30 prosent.

Fakta om ordningen:

  • Stortinget har vedtatt en tilskuddsordning for reiselivsnæringen på 250 millioner kroner, som er lagt til Innovasjon Norge, for å hjelpe næringen å omstille seg.
  • Støtten går til virksomheter innenfor reiselivsnæringen som har hatt et omsetningsfall på mer enn 30 prosent, i perioden juni, juli og august.
  • Støtten skal beregnes ut fra budsjetterte kostnader knyttet til opprettholdelse av et kundegrunnlag, tilpasning til smitteverntiltak, og tilpasning av virksomheten til kundegrupper med endrede behov og preferanser som følge av covid-19 utbruddet.
  • Inntil 80 prosent av kostnadene til omstilling kan dekkes gjennom ordningen. Det kan gis støtte opp til 100 prosent i særskilte tilfeller. Da må søker gi gode argumenter om hvorfor det er nødvendig og berettiget.
  • Ingen virksomheter kan få mer enn 5 millioner kroner i tilskudd