SFO blir billigere for familier med lav inntekt

Fra 1. august innføres det redusert foreldrebetaling i SFO for lavinntektsfamilier og gratis SFO for barn med behov for særskilt tilrettelegging.
Nyheter

Det melder Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Ifølge pressemeldingen har regjeringen totalt satt av 79 millioner kroner til ordningene i 2020.

– Vi vet at SFO er viktig både for forebygging og inkludering. Det handler om å få være en del av vennegjengen og delta på aktiviteter. Alle skal ha like muligheter uavhengig av hvilken familie man vokser opp i, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet Grunde Kreken Almeland (V) i pressemeldingen.

Ordningen skal sikre at ingen familier skal måtte betale mer enn maksimalt seks prosent av inntekten sin for en SFO-plass.

– Høy pris og store variasjoner i SFO-tilbudet bidrar til å stenge ute barn som kommer fra familier med lav inntekt. Tidligere erfaringer med redusert foreldrebetaling viser at tiltak rettet mot lavinntektsfamilier har stor effekt på familienes økonomi, sier Almeland.

– Trenger plass etter 4. trinn

I tillegg til redusert foreldrebetaling for 1.-2. trinn bevilges det 21 millioner kroner til gratis SFO for elever på 5.-7. trinn med særskilte behov. Ifølge Almeland trenger mange barn med særskilte behov også en plass på SFO etter de er ferdige på 4. trinn.

– Det er også færre andre aktivitetstilbud for denne gruppen. Det er uheldig dersom disse familiene ikke skal kunne benytte SFO-tilbudet fordi det er for dyrt. Derfor legger regjeringen til rette for at disse familiene skal slippe å betale for SFO, sier hun i pressemeldingen.