Den kulturelle skolesekken i Nordland

Ansatt som driftsansvarlig for Vesterålen

I midten av august tiltrer Maja Zakariassen som produsent i Den kulturelle skolesekken i Nordland.

Maja Zakariassen  Foto: Nordland Fylkeskommune

Nyheter

Hun skal ha som hovedoppgaver å være fagprodusent, samt være distriktsansvarlig for Lofoten og Vesterålen. Hun vil arbeide med å skape kulturproduksjoner for barn og unge i Nordland, skriver Nordland fulkeskommune i en pressemelding.

Zakariassen har for veldig mange vært kjent som sceneinstruktør i Indre og Nordre Salten.

Alle elever i grunnskolen og videregående skole i Nordland får tilbud fra den kulturelle skolesekken i Nordland. Elevene får jevnlig besøk på skolen, kulturinstitusjon eller et lokalt kulturhus i løpet av de 13 årene de er elever i offentlig skole.

Den kulturelle skolesekken i Nordland administreres av Nordland fylkeskommune.
Midlene til kommer som øremerket tildeling fra staten. For skoleåret 2020/2021 er det tildelt i overkant av 12 millioner kroner.

1/3 av statstilskuddet skal fordeles videre til kommuner som har utarbeidet og vedtatt en egen plan.
Midlene skal brukes til å gjennomføre egne og lokale planer. Resten av tilskuddet skal benyttes til kulturproduksjoner formidlet via den kulturelle skolesekken i Nordland.