Påvist ILA på lokalitet i Troms

Onsdag ble den alvorlige og smittsomme laksesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) oppdaget ved oppdrettslokalitet i Ibestad kommune. Nå er det opprettet en bekjempelsessone og en overvåkningssone. Innenfor sistnevnte har Nordlaks oppdrett AS seks lokaliteter.

Det mørkorange området viser bekjempelsessonen for ILA, mens det lysere orange området viser overvåkingssonen. Nordlaks har seks lokaliteter i området, som hovedsaklig ligger i området rundt Grytøya, Bjarkøya og Helløya. Den sorte store markøren viser lokaliteten hvor ILA er blitt påvist.   Foto: Skjermdump fra Barentswatch

Nyheter

Mattilsynet melder på sin hjemmeside at ILA-utbruddet er påvist på lokaliteten Kasteberget i Ibestad kommune i Troms og Finnmark fylke. Det er Kleiva Fiskefarm og Gratanglaks AS som har lakseoppdrett på lokaliteten.

Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

Ifølge Mattilsynet varslet Marin Helse AS og Veterinærinstituttet dem muntlig om mulig ILA-mistanke ved lokaliteten 3. juli. Onsdag 8. juli tok Mattilsynet prøver av fisk fra lokaliteten, og laksesykdommen ble stadfestet onsdag.

– Alle som ferdes i området og driver aktivitet der må vise nødvendig aktsomhet for å unngå spredning av sykdom, skriver Mattilsynet på sin hjemmeside.

De melder videre at for å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

– Utslakting for å tømme lokaliteten for fisk er allerede påbegynt. Slakting av fisk starter i merden med påvist smittet fisk, skriver Mattilsynet.

Kontrollområde

Etter kontrollområdeforskriften i området, er lokalitet Kasteberget omfattet av bekjempelsessone og overvåkningssone.

Innenfor overvåkningssonen har Nordlaks Oppdrett seks lokaliteter.

Mattilsynet melder at de vil foreta endringer i det eksisterende kontrollområdet.

– Lokale tilpasninger til topografi og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Endringene må forventes å ha en utstrekning på rundt 20 km fra lokalitet Kasteberget, skriver Mattilsynet.

Veterinærinstituttet skriver på sine sider at utbrudd av ILA til vanlig starter i en merd og sprer seg til nabomerder i løpet av uker eller måneder. Ifølge dem kan ILA på mange måter karakteriseres som en «ulmebrann», men det er også registrert tilfellet med svært høy dødelighet.

VOL har ikke lyktes å få en kommentar til saken fra Nordlaks.