Forsker mener Forsvaret har valgt feil strategi i nord

Forsker Ina Holst-Pedersen Kvam ved Sjøkrigsskolen mener Norge begår en stor feil ved fortsatt å planlegge for en russisk invasjon av Finnmark.

Rygge 20191106. Forsvaret viser frem sine nye F-35 jagerfly på Rygge militære flyplass i Østfold onsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix  Foto: Håkon Mosvold Larsen

Nyheter

– Det er ikke gitt at det er nødvendig å okkupere Finnmark for å sikre russiske interesser i en storkrig med Nato, sier Kvam til NRK.

Planleggingen for en eventuell krig mot Russland går ut på at landet vil prøve å innta Finnmark med bakkestyrker. Kvam mener russerne istedenfor har våpensystemer som gjør at de vil kunne innta luftrommet over Finnmark, og dermed ødelegge norske installasjoner og gjøre området ubrukelig for norske styrker uten å måtte risikere å sende inn bakkestyrker i området.

Istedenfor bemerker hun at både USA og Russland har rettet sitt fokus mot Lofoten. Blant annet har Russland flyttet sine øvelser lenger vest i Norskehavet, som svar på at USA sendte hangarskip til området under en Nato-øvelse i 2018. Kvam mener områder langs norskekysten er mer verdifulle militært enn Finnmark, særlig fordi det er lettere å holde seg skjult.

– Dersom Russland setter i land sine langtrekkende missilsystemer i Lofoten, vil de kontrollere store deler av Nord-Norge og havområder enda lenger vest. I tillegg vil Hærens styrker i Troms og Finnmark bli isolert fra resten av Norge. Norske landstyrker i Finnmark er viktige, men Hæren bør bli mer mobil, slik at den kan settes inn hvor den behøves, sier Kvam.

Det er forsvarssjefen og hans rådgivere som leverer råd til politikerne om hvordan Forsvaret skal se ut.

– Jeg synes ikke jeg ser konkrete ting på russisk side som tyder på at Lofoten er et mer aktuelt scenario enn Finnmark. Men det finnes ingen entydige svar, og det er ulike oppfatninger. Så må vi gjøre valg for å få et forsvar som vi tror er best mulig i stand til å håndtere ulike utfordringer, sier Bruun-Hanssen.

Da VOL tar kontakt med ordfører i Sortland, Karl Erling Nordlund, for å høre hva han tenker om saken, og om han mener det burde få konsekvenser hvis forsvarets scenario er feil, svarer han:

– Trusselbildet i nord er et annet nå enn det var for noen år tilbake. Utover det har jeg ikke forutsetninger for å uttale meg om detaljer i det, sier han.

VOL har forsøkt å få tak i Andøy-ordfører Knut Nordmo, men har ikke lyktes med det.