Fakta om kontrakten

Nyheter


- Kobbergruven Nussir ligger i Repparfjord i Hammerfest kommune

- Kontrakten er på ti år med mulighet for forlengelse

- Kontraktsverdien er anslått til cirka 4 milliarder kroner, og er sannsynligvis den største gruvekontrakten i norsk historie

- Kontrakten omfatter bl.a. driving og utrustning av ca. 130.000 meter tunnel

- Gruven vil bli den første helelektrifiserte gruven i verden helt uten CO2 utslipp