– Vil klima og miljøministeren ta affære på Evenes?

Toine Sannes har kommet med spørsmål til Klima- og miljøvernministeren.
Nyheter

Bakgrunnen er at fylkesmannen i Nordland har anmeldt fylkesmannen Forsvarsbygg for andre gang for manglende tillatelser på Evenes.

MDG har derfor stilt følgende spørsmål til Klima og Miljøvernministeren:

Spørsmål:

Vil Klima og miljøvernministeren foreta seg noe i denne saken, for å sikre at Forsvarsbygg sin utbygging på Evenes ikke gjør uopprettelig skade på det Ramsar-vernede våtmarksområdet?

Bakgrunn er ifølge MDGs Toine Sannes, som er spørsmålsstiller, følgende:

«Nautå naturreservat i Evenes er et internasjonalt vernet Ramsarområde, som omslutter Evenes Flystasjon. Stortinget har vedtatt at denne skal bygges opp til militær flybase for de maritime patruljeflyene P-8 og QRA-base for F-35 kampflyene.

I juni valgte Fylkesmannen i Nordland å anmelde Forsvarbygg, grunnet grov overtredelse av Naturmangfoldsloven §75, andre ledd. Etter første anmeldelse uttalte fylkesmannens miljøvernavdeling, «dette som noe av det mest alvorlige de har sett noensinne» (kilde: NRK).

Fylkesmannen har nå anmeldt Forsvarsbygg for andre gang på kort tid, for grove brudd på vernebestemmelsene i dette unike og sårbare området.»