Snart blir tittelen Fylkesmann skrotet

Regjeringen har bestemt at alle titlene i staten skal være kjønnsnøytrale. Det betyr slutten på betegnelsen Fylkesmann.

Etter nyttår blir skiltene hos Fylkesmannen, både i Nordland og resten av Norge, skiftet ut med en ny og kjønnsnøytral tittel.   Foto: Vidar Eliassen

Nyheter

Kommunal og moderniseringsdepartementet har fått inn nesten femti navneforslag, der nok noen av dem blir i meste laget for. Forslagene spenner konservative titler som statsdirektør og statsforvalter, til titler fra svunnen tid, som fylkeshøvding, fogd og nesseregent, skriver NRK.

Men det er slett ikke alle som er enige om hva Fylkesmannen offisielt skal tituleres som fra 1. januar neste år, skriver NRK.

Fylkesmann i Viken, tidligere Krf-leder Valgerd Svarstad Haguland, ønsker å bli kalt guvernør. Språkrådet synes slett ikke det er et godt forslag.

– Det er fremmed, stivt og lite i tråd med norsk navneskikk. Så det vil vi sterkt anbefale å unngå, sier direktør Åse Wetås i Språkrådet til NRKs språkprogram Språkteigen.

Språkrådet foreslår «Statens oppsyn» med kortvarianten fylkesoppsynet. Og hvis ikke det faller i smak, mener rådet at «fylkesembetet» eller «statsembetet», også er gode alternativer.

Men kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) er ikke helt tilfreds med Språkrådets råd.

– Jeg mener vi bør unngå ordet fylke. Når vi først skal bytte navn, er det fornuftig å ha et navn som ikke bidrar til forvirring mellom fylkeskommune og fylkesmannen, sier han til kanalen.

Ifølge Astrup bør hovedvekten for valget legges på at navnet sier noe om hva Fylkesmannen er og gjør.

Det nye navnet blir kjent i løpet av høsten og skal tas i bruk fra 1. januar 2021.