Frykter for framtiden i distriktene

– Nå må næringslivet og lokalpolitikere på banen, sier fylkesleder Anita Karlsen i Utdanningsforbundet.

Anita Karlsen og Viggo Albertsen i Utdanningsforbundet Nordland er bekymret for framtida til fylket, og at politikerne kun fokuserer på kostnader når de kutter i studietilbud.  Foto: Innsendt

Nyheter

I fjor vedtok fylkestinget i Nordland å gjøre en rekke kutt i studietilbudene ved videregående skoler i fylket. I år skal det kuttes for en fireårig periode og Utdanningsforbundet er redd dette kan bli stygt for elever, lærere og næringsliv.

– Vi ønsker å mobilisere bredt. Nå må næringslivet og lokalpolitikere på banen og si hva behovet er, sier Karlsen i en pressemelding.

Flere linjer ved de tre videregående skolene i Vesterålen sto i fjor i fare for å bli nedlagt, og seks linjer ble til slutt vedtatt lagt ned.

– Yrkesfag koster

I desember skal fylkestinget behandle studietilbudet ved de videregående skolene. Fra 14. september skal fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen gjennomføre fem innspills- og dialogmøter flere steder i fylket.

I fjor ble studietilbudene ved yrkesfaglinjene i fylket utsatt for store kutt. Nå frykter Karlsen for hva som kommer.

– Jeg er usikker på om de vet hva de holder på med når de i fjor valgte å fokusere på kutt i yrkesfag. Men det er heller ingen hemmelighet at yrkesfag koster mer å drifte, sier Karlsen, som er redd for at det også denne gang vil gå hardt utover disse linjene.

Hun påpeker at fylket er avhengig av kunnskap og yrkesfaglig kompetanse for å sikre framtidige arbeidsplasser for de unge. Hun frykter Nordland får manglende kompetanse innenfor mange av fylkets næringer når kuttene blir store.

Store konsekvenser

Utdanningsforbundet mener at konsekvensene ved å kutte ned mange studietilbud i distriktene også resulterer i at stadig flere unge ikke får ta studiet de ønsker, eller må flytte som 16-åring for å gå på skole.

– Erfaringen viser at ungdommer som må flytte i tidlig alder ikke flytter tilbake til hjemstedet sitt igjen senere. De sliter også med å få fullført utdannelsen, Viggo Albertsen, kontaktperson for VGO, Utdanningsforbundet Nordland i pressemeldingen.

Han viser også til studier fra Nordlandsforskning som viser at hybelbeboere i større grad sliter med kosthold, ensomhet og psykiske problemer.

Ved nedleggelse står også mange lærere i fare for å miste jobbene sine. Albertsen sier at resultatet ofte blir at de tar med seg familien sin og flytter fra distriktene og inn til de større byene for å få jobb.

– Nedskjæringen får store konsekvenser for distriktene, sier Albertsen.