Sortland-ordføreren med svar på Rødt-kritikk

Ordfører i Sortland, Karl Erling Nordlund (Sp) liker ikke at en Rødt-politiker har blandet seg inn i personalsaker i Sortland kommune.

Karl Erling Nordlund er ordfører i Sortland.   Foto: Arkivfoto/Rune Kristian Ellingsen

Nyheter

Det var i en artikkel i BLV, som omhandlet en tidligere ansatt i Sortland kommunes rett til å søke nye jobber i kommunen, at Rødt-politiker Christoffer Ellingsen kom med harde ord mot måten han mener den tidligere kommuneansatte blir behandlet.

Ellingsen trekker overfor avisen frem at vedkommende må behandles på lik linje med andre søkere, og påpeker at den tidligere kommuneansatte nærmest har fått yrkesforbud om han ikke får søke på jobber i Sortland kommune. Den tidligere ansatte og Sortland kommune skrev for en tid tilbake under en sluttavtale, der et av punktene skal ha vært at personen ikke skal søke på jobber i Sortland kommune.

Rødt ønsket en politisk behandling av dette.

Ordføreren i Sortland kommune sendte torsdag ettermiddag ut en pressemelding, der han valgte å kommentere utspillet fra Rødt-politikeren. Han påpeker i meldingen at personalsaker og arbeidstvister ikke skal eller kan være gjenstand for politisk behandling i en kommune. Han viser til at det er kommunedirektøren som har personalansvaret i kommunen og viser til kommuneloven.

– Ordførers vurdering er at politisk engasjement gjennom media i personalsaker som gjelder enkeltindivid, ikke birdrar positivt til å bygge et godt samarbeid mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og fagforeningene i en kommune, skriver han, og trekker også frem at det kan være skadelig for de berørte partene i saken med et slikt engasjement.

– Kommunen verken kan, eller skal kommentere eller gi opplysninger i enkeltsaker. Dette medfører at en utenforstående da kan stå i fare for å gi et ubalansert bilde av saken, skriver han videre.