Millioner til å bevare kirker

Regjeringen bevilger millioner for å ta vare på de eldste kirkene.

Illustrasjonsfoto, Hadsel kirke.   Foto: Ronny Johansen

Nyheter

Så mye som 70 millioner kroner settes det av i neste års statsbudsjett til sikring av gamle kirker, melder Vårt Land, gjengitt av NTB.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad sier han er glad for denne bevilgningen, som gjør at en rekke kirker nå kan få en nødvendig oppdatering.

Det er i første rekke kirkene som er bygd før 1850 som får nyte godt av pengene, som skal brukes landet over. Dermed kan det kanskje dryppe noen kroner på kirkene i Vesterålen også.

Ifølge Vårt Land skal pengene brukes til å fornye de elektriske anleggene i kirkene. Mange av kirkene har fortsatt gamle rørovner. De skal skiftes ut og klima skal prioriteres.

Kirkerådsleder i Den norske kirke, Kristin Gunleiksrud Raaum, sier til NTB at behovet for oppgradering er enormt og er glad for at det settes av penger til akkurat dette.

– Vi har et felles ansvar for å ta vare på kirkene for fremtiden. Behovet er enormt, sier hun.

I Vesterålen er det flere kirker som er bygd før 1850. Noen av dem har blitt renovert i nyere tid. Blant kirkene som faller under denne kategorien, er Langenes kirke, Hadsel kirke, Øksnes kirke og Bø kirke.

Regjeringen hadde opprinnelig 20 millioner kroner inne i budsjettet til prosjektet i 2020, men det ble økt med 50 millioner som følge av korona-pandemien. For 2021 skal det ifølge NTB opprettholdes på 70 millioner kroner.


To av landets kirker med størst kulturhistorisk verdi er i Øksnes

Øksnes og Langenes kirker har særlig kulturhistorisk verdi. Kommunen ønsker nå å søke midler fra Riksantikvaren for istandsetting og brannsikring av kirkene.Søker tilskudd til Øksnes og Langens kirker

Øksnes og Langenes kirker har særlig kulturhistorisk verdi. Kommunen søker nå midler fra Riksantikvaren for istandsetting og brannsikring av kirkene.