Stygge tall i ruskjøringsstatistikk

Hele 6.470 bilførere har blitt anmeldt for ruspåvirket kjøring i 2020.
Nyheter

Det skriver og melder Motorførernes Avholdsforbund (MA) i en pressemelding. Generalsekretær i MA – Rusfri Trafikk, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, og sjef i Utrykningspolitiet Steven Hasseldal, vil ha ned dødstallene i trafikken og ber trafikantene om å tenke over egen atferd. De er begge rystet over rus- og råkjøringen hittil i år.

Så mange som 27 bilførere - i gjennomsnitt - har hver dag blitt anmeldt for ruskjøring i 2020. Det totale antallet er 6.470 bilister.

– Potensielt kan du ta livet av helt uskyldige mennesker. Ditt familiemedlem kunne blitt offer for noen andres egoistiske valg, kommenterer Kristoffersen i pressemeldingen.

Elisabeth Fjellvang Kristoffersen er bekymret for utviklingen når det gjelder ruskjøring. Hun er leder av organisasjonen MA.   Foto: MA Presse

Ikke overrasket

MA-generalsekretæren er ikke overrasket over de høye tallene.

– I realiteten fryktet jeg at de var langt verre, sier hun, og sikter til at funn fra veikantundersøkelser viser at at det hver dag kjøres 14.000 kjøreturer med promille på over det tillate 0,2.

– Da sier det seg selv at mørketallene også er store, understreker Kristoffersen.

Ruskjøring drar med seg en uønsket atferd i trafikken. Mest i form av at det kjøres for fort og uten bilbelte. Høy fart har vært medvirkende faktor til svært mange av dødsulykkene på norske veier i en årrekke.

UP-sjef Steven Hasseldal opplyser i pressemeldingen at høy fart og ruspåvirket kjøring er de to hovedårsakene til at trafikanter skades hardt eller omkommer i trafikken. Han viser til tall fra 2019, som viser at 40 prosent av dødsulykkene skyldtes høy fart, mens 20 prosent skyldtes kjøring i rus. I alt omkom 108 trafikanter på norske veier i 2019.

Mot rekord

Så langt i 2019 har 5.394 (tall per 15. september) mistet førerkortet.

OP-sjef Steven Hasseldal.  Foto: MA Presse

– I snitt ryker det 21 førerkort om dagen. Det virker som folk ikke innser hvor alvorlig det er å kjøre for fort. Du flørter med døden og utsetter deg selv og andre for livsfare. Trafikantene er rett og slett nødt til å tenke mer over egen atferd i trafikken, sier Hasseldal, som sier han frykter at 2020 blir verre enn de to foregående årene når det gjelder beslaglagte førerkort.

I 2018 og 2019 mistet henholdsvis 5543 og 5719 førerkortet grunnet fartsovertredelse.

– Vi har allerede passert 5.000 førerkortbeslag og skriver bare september, så det ser dessverre ut til at 2020 blir et verstingår. Vårt viktigste budskap til trafikantene er å overholde fartsgrensene, kjøre rusfri og være oppmerksomme i trafikken, påpeker UP-sjefen.