Vesterålen får millioner til eldretiltak

Totalt kommer det over 3,1 millioner kroner til Vesterålen, øremerket tiltak for sårbare eldre.

Kjell-Børge Freiberg mener FrP har vunnet en viktig seier gjennom midlene som nå deles ut til tiltak for sårbare eldre.   Foto: Arkivfoto

Nyheter

Det opplyser regjeringspartiene og Fremskrittspartiet (FrP) i en pressemelding. I alt skal 26 millioner brukes på tiltaket i Nordland. 3,1 av de millionene finner altså veien til kommunene i Vesterålen (se senere i saken hvem som har fått penger og til hvilket formål).

Ifølge pressemeldingen skal pengene brukes til tiltak mot ensomhet, økt aktivitet og flere besøk for eldre. Kommuner og frivillige mottar pengene som en del av regjeringspartienes og FrPs forlik rundt revidert nasjonalbudsjett for 2020.

Partiene kaller pengene for sårt tiltrengt i pressemeldingen.

Sårbar tid

FrP-politiker på Stortinget, Kjell-Børge Freiberg, sier at dette var en viktig seier for partiet hans.

– Det er gledelig at regjering og fylkesmennene nå kommer med pengene i en tid hvor eldre er svært sårbare for ensomhet, sier han.

Høyres Johnny Finstad støtter Freiberg. Han mener ensomhet er blitt ytterligere forsterket det siste året, gjennom den omfattende korona-pandemien hele verden er inne i.

– Ensomhet er et stort problem og dette har blitt forsterket det siste året. Nå får kommunene mulighet til å gjøre det enklere med besøk, med godt ivaretatt smittevern, som vil være med på å øke livskvaliteten for eldre i tida fremover, sier Finstad.

Også frivillige

Venstres Arne Ivar Mikalsen trekker frem at det også er frivillige organisasjoner, ikke bare kommunene som har kommet opp med tiltakene.

– Det kan handle om å legge til rette for felles aktiviteter mellom de unge i bygda og de gamle på heimen, sier han.

I alt skal 400 millioner brukes på prosjektet på landsbasis.


Disse prosjektene i Vesterålen er tildelt penger:

Andøy – tilskudd til innkjøp av bålpanne/sansehage med mer 48.000 kroner

Bø – tilskudd til ulike aktiviteter 88.424 kroner

Hadsel – tilskudd til besøksvert 505.000 kroner

Sortland – tilskudd til Thera-Trainer Tigo 436.000 kroner

Øksnes – tilskudd til aktivitør/utstyr 489.000 kroner

Andøy frivillighetssentral – tilskudd til å skape møteplass med aktiviteter for alle 200.000 kroner

Bø frivillighetssentral/Bø Pensjonistforening – tilskudd til digital kafé, nettbrett transport 100.000 kroner

Hadsel frivilligforening – tilskudd til aktivitørstilling i 50 prosent, leie av lokaler til aktiviteter 400.000 kroner

Hadsel kommune – tilskudd til syng deg glad på sykehjem 150.000 kroner

Sortland frivillighetssentral – tilskudd til mat og kultur som verktøy for aktivitet og sosialt fellesskap 350.000 kroner

Øksnes kommune – tilskudd til fra ensomhet til fellesskap 200.000 kroner

Øksnes kommune – tilskudd til kultur for eldre, et skriveprosjekt for å hente inn gamle historier 128.000 kroner

Øksnes Pensjonistforening – tilskudd til formiddagskafé med skyssordning for å hente eldre hjemme 60.000 kroner.