Ukeslutt

– Jeg fikk en forakt for alt som innebærer prating

Da Erwin Teigen (19), som jobber for Frp på Stortinget nå, var litt yngre var han drittlei av de politiske diskusjonene til faren Ole Morten Teigen. Derfor skulle han i hvert fall ikke inn i politikken.

UNG POLITIKER: Erwin Teigen følger i farens og onkelens fotspor, og satser for fullt på politikken.   Foto: Øyvind Aukrust

UNG POLITIKER: Erwin Teigen følger i farens og onkelens fotspor, og satser for fullt på politikken.   Foto: Øyvind Aukrust

Nyheter

Erwin Teigen kommer fra en Frp-familie. Faren Ole Morten Teigen, rådmannen i Hadsel, har en lang fortid i forskjellige verv i partiet. Det samme gjelder onkelen hans Espen Teigen, som nå kanskje er mest kjent for at han styrte Sylvi Listhaugs Facebook-side.

Likevel var det absolutt ikke opplagt at han skulle arve slektningenes politiske interesse.

– Som liten var jeg ofte med i forskjellige Frp-møter, og det var det verste jeg visste. Jeg fikk en forakt for alt som innebærer prating. Derfor skulle jeg ikke bli politiker, forteller han.

Men siden har han ombestemt seg. I fjor fikk han sommerjobb på Stortinget for Frp, som trainee i stortingsgruppa. Så fikk han jobbe videre, først som rådgiver for Bård Hoksrud, og nå som ansvarlig for sosiale medier.

Når vi møter Teigen kommer han rett fra kommunestyremøte i Hadsel, hvor han sitter som vara.

Ble politisk engasjert i Hadsel

De første 15 årene av livet bodde Teigen i Stjørdal i Trøndelag, men da faren fikk jobb som rådmann flyttet familien til Hadsel. Og det var i Hadsel den politiske interessen ble vekket.

– Det blir jo en dragkamp mellom Stjørdal og Hadsel om hva som er hjemstedet, men det er Hadsel som har formet meg mest som voksent menneske, konstaterer han.

Før han kom til Hadsel var han nemlig en tilbaketrukken gutt, som likte best å pusle med egne prosjekter.

– Jeg var mest for meg selv, men etter at jeg flyttet hit ble jeg mer sosial. Folk her er veldig åpne og imøtekommende. De er de mest imøtekommende menneskene jeg har møtt, forteller han.

Interessert i det abstrakte

Selv om Teigen har blitt langt mer sosial, og jobber med å bringe politikken ut til folk, har han fremdeles litt nerdete interesser.

Når han en sjelden gang får tid, lager han dataprogrammer.

– Før brukte jeg mye tid på programmering, og jeg driver fortsatt litt med det, sier han.

Teigen forteller at de programmene han lager sjelden egentlig er nyttige.

– Det kan være noe så enkelt som å fylle ut en liste, selv om jeg bruker 10 ganger så lang tid på å lage programmet som å fylle den ut manuelt. Eller det kan være et program som estimerer hva vi ser på et bilde – om det er et ansikt eller en badeball, sier han.

Det som fascinerer teigen med å lage slike programmer er tankeøvelsen det krever.

– I hverdagen tenker man jo gjerne veldig konkret og absolutt. I programmering må man gjøre det man kan for at koden skal være så altomfattende som mulig, og at man ikke løser bare ett men mange problemer. Man må tenke utenfor boksen, og det er på en måte tankeeksperimenter man må sette ut i praksis, sier han.

Gjennom oppveksten har Teigen dessuten brukt mye tid på basket, klatring og taekwondo.

– En kaifront er en kaifront

Denne interessen for å tenke abstrakt tror han også gjenspeiler seg i at han har en svært stor interesse for politisk tenkning.

– Problemet er at ideologi ofte er vanskelig å praktisere. En kaifront er en kaifront. Om man skal hente inn 0 eller 100 Moria-flyktninger er også et praktisk spørsmål med praktiske konsekvenser, påpeker han.

Eksemplet med kaifronten handler om forslaget han nettopp har fått gjennomslag for i kommunestyret, om at det skal bygges en kai rundt det planlagte hotell Richard With på Stokmarknes.

Brenner for eldreomsorg

Når vi spør Teigen hvilke saker han bryr seg mest om, framhever han eldreomsorgen.

– Jeg skjemmes når jeg ser hvordan enkelte eldre blir behandlet, både her i Hadsel og i hele landet, sier han.

Han snakker også engasjert om hvordan avgiftene etter hans mening er alt for høye, og skaper flere problemer enn de løser.

– Avgiftsnivået i Norge virker mot sin hensikt. Under koronapandemien har vi sett at om vi får folk til å handle i Norge har det stor betydning for butikkene, sier han.

Lokalt framhever han Hadselfjordtunellen og Skagen flyplass som de sakene det er viktigst å kjempe for i storpolitikken.

Skal tilbake til Hadsel

Teigen sier at han ser for seg å komme tilbake til Hadsel, etter at han har jobbet på Stortinget en periode og tatt utdanning.

– Jeg vil ikke bo i Oslo resten av livet, og det er Hadsel som står høyest på lista. Når jeg går på butikken her hilser jeg på 10 personer som jeg kjenner, og folk er mye mer vennlig innstilt. Og så er det mye triveligere her, konstaterer han.

Nå trives han imidlertid godt med å jobbe på Stortinget, hvor han har ansvar for å fronte Frp i sosiale medier.

– Det er stort å jobbe med folk jeg ser opp til. Så får jeg jo betalt for å drive med hobbyen min, sier han.

Ti kjappe

Hva er du opptatt av for tiden?
– Det har vært veldig mye jobb i det siste, så det har ikke vært mye annet. Jeg jobber med sosiale medier i FrP sin stortingsgruppe nå.

Hva er det beste med å bo i Hadsel?
– Jeg flyttet hit som, jeg holdt på å si som importvare da faren min ble rådmann, og ble godt mottatt. Det er en kombinasjon av helt absurd vakker natur og de mest imøtekommende menneskene jeg har møtt.

Hvem fortjener ros?
– Jeg syns Aina har kommet godt i gang med ordførervervet som hun kanskje fikk litt uventet. Det er imponerende at hun har klart det så bra. Jeg vil også rose alle som har tatt initiativ for å få fart på ting, for det er usedvanlig mye prosjekt både fra private og kommunen. Hver gang man kommer er det noe nytt som har dukket opp.

Hva er du flink til?
– Jeg håper jo jeg er flink til jobben i hvert fall. Så håper jeg jo at jeg er en hyggelig fyr å være rundt.

Hva kan du overhodet ikke?
– Jeg er ikke så god til å holde meg til en ting. Jeg får 14 ideer, og enten går det bra ellers går det ikke så bra. Så har jeg jo en tendens til å være glemsk. Det er noe jeg jobber med, men tidligere har det i hvert fall vært et stort problem.

Hva leser du?
– Nå leser jeg 1984 av George Orwell. Eller er det en kombinasjon av sånne typer bøker og samfunnsvitenskapelige bøker.

Hva gjør du når du skal koble helt av?
– Da lager jeg mat. Etter jobb blir det gjerne litt grøt i hodet, og da er det en fin måte å nullstille hjernen på.

Hvem inspirerer deg?
– Det er mange jeg jobber med hver dag som også er mine forbilder. Det er jo Kjell Børge, som jeg spesielt i starten lærte mye av. Bård Hoksrud har også lært meg veldig mye.

Hva er drømmen?
– Å gå den veien jeg går nå. Være på Stortinget og fortsette med politikk og leve av politikk.