Protesterer mot nedleggelse

LO i Vesterålen protesterer mot at Sparebank 1 Nord-Norge legger ned 16 bankkontorer i landsdelen.

  Foto: Vidar Ruud

Nyheter

« Våre medlemmer og befolkninga trenger fortsatt en tilstedeværende banktjeneste», står det å lese i en uttalelse fra LO i Vesterålen.

Der argumenterer de blant annet for hvorfor de mener det ikke er fornuftig å legge ned bankkontorene.

«Store deler av befolkninga behersker fortsatt ikke nettbank-tjenestene, og mange vil ha behov for å møte saksbehandlere i banken når økonomi i alminnelighet og lån i særdeleshet, skal behandles», heter det blant annet i vedtaket.

LO Vesterålen synes ikke noe om at Sparebank 1 Nord skal legge ned så mange bankfilialer når konsernet selv går svært godt økonomisk.

«Derfor er det forstemmende at man fra en bank som går med store overskudd, skal spare 40 millioner ved å legge ned de mange distriktskontorene – endatil kontoret i Longyearbyen på Svalbard, for å skaffe større overskudd. Avsatt utbytte for 2019 er på 402 millioner NOK av et årsresultat på 2,687 milliarder NOK»

Hele uttalelsen fra LO Vesterålen kan du lese under:


Vedtaket til LO Vesterålen


Styret i LO i Vesterålen har i sitt møte i dag, 14. oktober 2020, vedtatt å uttale en kraftig protest mot at Sparebank 1 Nord-Norge stenger 16 bankkontorer i landsdelen, derav 3 kontorer i Vesterålen.

Sparebank 1 er LOs egen bankforbindelse, etter at «Vår bank og forsikring» i 1997 ble nedlagt/fusjonert inn i Sparebank 1 Gruppen og LOs bankengasjement derved ble Sparebank 1. LOs organisasjonsledd har i forbindelse med LOs eierskap og samarbeid med «varemerket» Sparebank 1, deltatt i profileringa av banken, særlig tilknytta LO Favør ordningene. Våre medlemmer utgjør en betydelig andel av bankens kundeportefølje for de fleste bankproduktene innretta overfor det såkalte personmarkedet og bidrar kanskje relativt mye mer til bankens inntekt enn LO og forbundenes eierandel på 9,6 prosent i Sparebank 1 Gruppen.

Store deler av befolkninga behersker fortsatt ikke nettbank-tjenestene, og mange vil ha behov for å møte saksbehandlere i banken når økonomi i alminnelighet og lån i særdeleshet, skal behandles.

Derfor er det forstemmende at man fra en bank som går med store overskudd, skal spare 40 millioner ved å legge ned de mange distriktskontorene – endatil kontoret i Longyearbyen på Svalbard, for å skaffe større overskudd. Avsatt utbytte for 2019 er på 402 millioner NOK av et årsresultat på 2,687 milliarder NOK!

Vi skal ikke spekulere i om kundelojaliteten fortsatt vil bli liggende til Sparebank 1 Nord-Norge når det nå kuttes i nærbanktilbudet. Et bidrag til det såkalte Samfunnsløftet, som banken brisker seg med, vil neppe overveie det samfunnsløftet det ville være å fortsette med nærbankløftet til befolkning og næringsliv.

Vi ber om at LO Norge benytter sitt eierskap i Sparebank 1 Gruppen til å bremse sentraliseringsiveren i banken og at det gjøres en kraftinnsats slik at banken kan fortsette å gi gode tjenester til lokalbefolkninga i Nord-Norge og landet for øvrig. Hvis ikke, kan man i sannhet ikke fortsette å kalle Sparebank 1 for «vår bank».

Enstemmig vedtak.

For styret LO i Vesterålen

John Helmersen Lillian Grøsnes

leder sekretær