Roper varsku for rørleggerfaget

Daglig leder for Opplæringskontoret i Vesterålen (OKiV), Alf-Ole Reinholdtsen, er ikke imponert over planene til Nordland fylkeskommune om å legge ned andreåret på rørleggerlinja ved Hadsel videregående skole (vgs).

Alf-Ole Reinholdtsen vil beholde rørleggertilbudet ved Hadsel vgs. Bildet er tatt i en annen sammenheng.  Foto: Privat

Nyheter

Da planene for videregående opplæring i perioden 2021-2025 nylig forelå, var det uten at Nordland fylkeskommune hadde tatt med et tilbud om rørleggerlinje fra år 2 på videregående i Vesterålen.

I en pressemelding fra OKiV spør Reinholdtsen nå om rørleggerfaget i nordre del av Nordland legges ned i det stille.

– Om dette forslaget blir vedtatt, vil nordfylket stå uten tilbud i faget. De som ønsker å utdanne seg til rørleggere må da flytte til Bodø eller Mo i Rana, melder Reinholdtsen.

Han referer til et høringsnotat fra fylkeskommunen. Der går det frem at de finner det krevende å rekruttere nok lærlingeplasser om rørleggerfaget skal bestå ved Hadsel vgs. Det vil da bli tre klasser i fylket, som fylkeskommunen antar vil være for mye.

Reinholdtsen trekker på sin side frem at OKiV har avtale Opplæringskontoret for rørleggerfaget i nord om å stille garanti for lærlingeplass for 15 læringer fra Hadsel vgs. Han påpeker at det er 25 lærlinger i regionen i dag, og at etterspørselen etter lærlinger er større enn det som er under utdanning.

– Dette tilsier at man må satse ytterligere på rørleggerfaget fremover, skriver Reinholdtsen, som trekker frem at det ble investert betydelige beløp for å bygge opp rørleggerutdanningen ved Hadsel vgs i 2019.

Han ber nå fylkeskommunen om å revurdere sin beslutning og opprettholde tilbudet i Vesterålen.

Fristen for å komme med innspill under høringen er 28. oktober.