432 helt ledige i Vesterålen

De ferske tallene fra NAV viser at arbeidsledigheten i Nordland går ned i september. Øksnes er fortsatt en av kommunene i Nordland med størst prosentvis ledighet.

Fortsatt er arbeidsledigheten i vesterålen høy. Kun Sortland har lavere prosentvis antall ledige enn fylkessnittet.   Foto: Arkivfoto

Nyheter

I Nordland var det 3.135 personer som var registrert som helt arbeidsledige i utgangen av oktober, som ifølge en pressemelding fra NAV er 145 færre enn i september. 3.135 ledige tilsvarer 2,5 prosent av arbeidsstokken.

Det er Sortland som har flest ledige med 122, noe som tilsier 2,2 prosent av arbeidsfør befolkning. Dermed ligger Sortland godt under fylkessnittet på 2,5 prosent, som den eneste av kommunene i Vesterålen.

Resten av kommunene ligger over prosenten fra fylket.

Hadsel har 104 helt ledige per 30. oktober, som vil si 2,6 prosent. Andøy har 2,9 prosent og 67 helt ledige, mens Bø har 43 ledige som vil si at 3,8 prosent av befolkningen i kommunen er arbeidsledige.

Øksnes er også denne måneden blant de fem-seks øverste kommunene når det gjelder ledige i prosent. Kommunen har 96 helt ledige for øyeblikket, som er 4,3 prosent av befolkningen.

Totalt er det 432 ledige i Vesterålen, som er 132 flere enn på samme tid i 2019.

Permitterte og delvis ledige

Det er registrert 56 personer på ulike arbeidsmarkedstiltak i hele Vesterålen i oktober.

I Nordland er det 2.441 som er registrert delvis ledige, som utgjør 2,0 prosent av arbeidsstokken.

Også her ligger kommunene i Vesterålen over fylkesgjennomsnittet, bortsett fra en. Hadsel har med 67 delvis ledige en prosent på 1,7, mens Sortland med 122 delvis ledige har 2,2 prosent av arbeidsfør befolkning i samme situasjon.

Øksnes scorer også her høyt med 3,7 prosent og 84 delvis ledige. For Bø er situasjonen 32 delvis ledige og 2,8 prosent. Andøy har 59 delvis ledige og 2,6 prosent.

243 personer er for tiden permittert fra sine jobber i Vesterålen for øyeblikket.

Også her er Øksnes hardt rammet med 91 permitterte i ulike virksomheter, som gir 4,0 prosent av arbeidsstokken i kommunen. Det er bare tre kommuner som har flere permitterte når en snakker om prosent enn Øksnes.

Bekymret over langtidsledighet

I fylket totalt er det 1.523 permitterte. Andøy har 37, Sortland 52, Bø 25 og Hadsel 38.

Samlet er 6.087 registrert som permittert, helt eller delvis ledig hos NAV. Ifølge pressemeldingen er det en nedgang på 294 personer fra september.

– Vi er svært glade for at ledigheten fortsatt synker og flere permitterte kommer tilbake i arbeid, men det høye tallet langtidsledige bekymrer oss. Hvis ledigheten biter seg fast i enkelte grupper, øker risikoen for varig utstøting av arbeidslivet. Dette må vi unngå ved å jobbe tett mot næringslivet og øke bruk av tiltak, sier NAV-direktør i Nordland, Cathrine Stavnes i pressemeldingen.