Nærmere ny tunnel mellom Bleik og Andenes

Ny tunnel mellom Bleik og Andenes kan være et steg nærmere realisering.

Veien mellom Bleik og Andenes kan nå få rassikring.   Foto: Arkivfoto/Erik Jenssen

Nyheter

Rassikring av veien mellom Andenes og Bleik er neste rassikringsprosjekt i Nordland. Det opplyser Nordland fylkeskommune i en pressemelding. Etter at skredsikringsprosjektet på Liafjell-Olvikvatnet på fylkesveg 17, er det Andøya som står for tur, melder fylkesråd Bent-Joacim Bentzen i meldingen fra Nordland fylkeskommune.

Strekningen mellom Bleik og Andenes er sterkt utsatt for ras. Flere ganger de siste årene har veien måttet stenge.

Bentzen sier det er på tide å sette i gang med utbedringer av fylkesvei 7702, spesielt med tanke på den økte trafikken virksomheten til Andøya rakettskytefelt gir.

– En ny trasé vil inneholde både tunnel og ny vei i dagen. Andøy kommune vedtok reguleringsplanen i vår, slik sett ligger alt til rette for å komme i gang, sier fylkesråden.

Et kostnadsoverslag viser at prosjektet vil koste 263 millioner kroner, heter det i pressemeldingen. Men det trekkes frem at dette er gjort før reguleringsplanen ble vedtatt. Derfor vil det være nødvendig å lage nye kalkyler. Bentzen påpeker likevel at de går inn med midler til prosjektet nå, nettopp med det bakteppet at Bleik-Andenes skal være neste prosjekt som skal settes i gang.

Det legges inn fem millioner til prosjektering og planlegging i 2022 og 2023, mens 30 millioner kommer i 2024.

– Dette prosjektet er blitt skjøvet på flere ganger. Jeg har stor forståelse for at befolkningen på Andøya ønsker at denne strekningen blir sikret på en skikkelig måte. Derfor setter vi av 35 millioner for å kunne starte med dette viktige tiltaket, opplyser Bentzen.

I statsbudsjettet til Regjeringen er det satt av 64 millioner til rassikring.

NB: I en tidligere versjon av denne saken sto det at byggestart kunne skje neste år. Det medfører ikke riktighet. VOL beklager feilen.