Ferjepriser: Nei til lavere forskudd i rabattordning

Et forskudd på flere tusen kroner må innbetales for å få halv pris på ferjebilletten. Men Stortinget vil ikke redusere forskuddsbeløpet i Autopass-ordningen.

Ferga Lødingen på sambandet Lødingen-Bognes.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Nyheter

I Autopass-ordningen stilles det krav om et forskudd på 3.600 kroner for privatpersoner for å få rabatt på 50 prosent på ferjebilletten.

Arbeiderpartiet foreslo i høst å kutte beløpet til 1.000 kroner, men stortingsflertallet sier nei.

– Dette slår veldig usosialt ut. Det blir vanskeligere for dem som trenger rabatten mest, å få den. Og det betyr at folk binder stor likviditet hos ferjeselskapet, sier Aps stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal fra Nordland til NTB.

Som et midlertidig koronatiltak ble forskuddsbeløpet fra april til juni redusert til 1.200 kroner. Men fra juli ble beløpet igjen satt opp til 3.600 kroner.

Ser på alle takstgrupper

Regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre og Fremskrittspartiet har i stedet gått sammen om følgende forslag :

– Stortinget ber regjeringen vurdere lavere forskuddsbeløp for Autopass for ferje, og at dette blir vurdert for alle takstgrupper.

Lyngedal fester lit til at samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) nå følger opp saken.

– Jeg tror ministeren skjønte at det er urimelig å kreve 3.600 kroner av alle privatpersoner som skal bruke ei ferje. Han ga uttrykk for at han ser at dette har en del uheldige utslag, og at han raskt skal gjøre noe med det, sier hun.

Ifølge Hareide vil flere reise med 50 prosent rabatt hvis forskuddsbeløpet reduseres. For 2021 er det beregnet at en inngangspris på 1.000 kroner vil redusere inntekten i riksveiferjedriften med 20–30 millioner og med 15–25 millioner på fylkesveienes ferjesamband som benytter Autopass-regulativet.

– Ikke penger og rom

Frp ønsket å redusere ferjeprisene med 200 millioner kroner i sitt alternative budsjett , men nådde ikke fram med sitt krav i budsjettforhandlingene.

– Når ikke vi fikk gjennomslag for det, kunne vi ikke finne penger og rom nå for å redusere på Autopass, fordi det vil koste noen penger å gjøre det, sa samferdselspolitiker Bård Hoksrud i Stortinget fredag.

– Vi ønsker å se på hvordan vi kan redusere forskuddsbetalingen på Autopass, men ikke som mindretallet, som bare ønsker å gjøre det på personbil, sier han.

Regjeringspartiene og Frp peker dessuten på at det er fylkene som styrer prisen på ferjereiser, og at de rødgrønne partiene i mange fylker selv sitter med det politiske ansvaret.

Sp har fremmet flere egne forslag for å få ned prisen på ferjebilletter. Partiet ønsker en nasjonal makspris på ferjebilletter og å sette ned forskuddsbeløpet på Autopass til samme nivå som for Autopass bombrikke, nemlig 200 kroner. Sps flertall får imidlertid ikke flertall.