Kommunene i Vesterålen innfører felles forliksråd

Vesterålen regionråd har fattet vedtak om å opprette et felles forliksråd for kommunene i regionen.

Ordfører i Lødingen og leder av Vesterålen Regionråd, Hugo Jacobsen (Ap).  Foto: Arkiv

Nyheter

Vedtaket ble gjort i regionrådets arbeidsutvalg før helgen. Det skriver Vesterålen regionråd i en pressemelding. Andøy, Hadsel, Bø, Sortland og Øksnes utgjør sammen med Lødingen Vesterålen regionråd og rådet ledes av Lødingen-ordfører Hugo Jacobsen.

Andøy er ikke med på opprettelsen av felles forliksråd, ettersom kommunestyret i Andøy tidligere i høst valgte å droppe disse planene og gå for eget forliksråd.

Regionrådets vedtak er i tråd med det Politidirektoratet tidligere har ønsket. De skriver at direktoratet har oppfordret politidistriktene til å drøfte saken om et felles forliksråd med de norske kommunene.

– Direktoratet henviser til positive effekter som høyere kompetanse og lavere kostnader. Politiet i Vesterålen har også anbefalt å opprette et felles forliksråd i Vesterålen, hvor de viktigste argumentene for en sammenslåing er økt kvalitet, bedre rettssikkerhet og mer effektiv drift av sekretariatfunksjonen, skriver regionrådet i pressemeldingen som en bakgrunn for det vedtaket som nå er blitt fattet.

Forliksrådet er en enkel domstol der mindre krav og enkle tvister forsøkes løst. Selv om flere kommuner nå samarbeider om et felles forliksråd, blir prinsippet for hvilke saker som skal behandles det samme.

– En samling av alle sakene vil resultere i en betydelig større saksportefølje for dommerne fra de minste kommunene. Det vil bli flere oppmøter for de valgte dommerne, noe som vil øke kompetansen blant dommerne. Dette vil igjen medføre bedre kvalitet på de dommene som avsies. Sist men ikke minst vil dette høyne rettsikkerheten for partene, heter det i uttalelsen fra Vesterålen regionråd.

NB: Presisering lagt til klokka 17.20 om at Andøy ikke er med på dette samarbeidet.