Én smittet er fortsatt i isolasjon

En person er i karantene og en person i isolasjon som følge av korona-smitte i Andøy.

Kommunelege i Andøy, Astrid B. Holm, varsler ytterligere innstramminger i Andøy de neste to ukene for å få bukt med smitten.   Foto: Innsendt

Nyheter

I en pressemelding varsler Andøy kommune at det også der kommer til å bli iverksatt strengere tiltak frem til 18. januar.

Kommuneoverlege Astrid B. Holm sier i meldingen at Andøy kommune støtter innstrammingene som er gjort fra sentralt hold, etter råd fra Folkehelseinstituttet.

De to tilfellene som sist ble registrert i Andøy, er under kontroll. Den ene av de smittede er i isolasjon, mens den andre er i karantene. Begge tilfellene er importsmitte og det var kun medlemmer av husstanden som var nærkontakter, ifølge pressemeldingen.

– I dag testes flere personer. Det kan komme nye smittetilfeller, så derfor må alle følge de nye reglene og anbefalingene, opplyser Holm i meldingen.

De nye retningslinjene gjelder fra 4. januar og frem til 18. januar. Andøy kommune anbefaler også at det brukes munnbind om det ikke er mulig å holde tilstrekkelig avstand.


Dette er anbefalinger for Andøy:

*Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk.

Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase.

Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.


Følgende gjelder for alle institusjoner og heldøgnsbemannede omsorgsboliger i Andøy kommune. Det vil si ABBS, Kiiljordheimen, AHO, Dahletun, Kristinabakken, Kildebakken, Leiteveien og Damveien.

*Vi opprettholder besøkskontroll som vi har hatt under hele perioden.*Unngå besøk dersom du har vært ute på reise utenfor regionen og bruk av munnbind dersom man har reist utenfor regionen eller ikke klarer å holde minst en meters avstand.

*Besøk må begrenses i perioden, vurder om det er mulig å utsette besøket til etter 18. januar. For å motvirke ensomhet vil alle kunne ha én besøksvenn som kan komme på besøk. Det må være samme person hele perioden, og besøk skal være avtalt på forhånd. Besøksvennen må være frisk og helt uten luftveissymptomer.

*Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs bør utsettes til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter

*Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland.

*Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder


Skoler

*Ungdomsskolene går over til rødt nivå. I tillegg innfører voksenopplæringen strengere tiltak.

*For ungdomstrinnene ved Andenes og Risøyhamn betyr dette i hovedsak at det blir strengere når det gjelder kontakt mellom kohortene. Det vil få konsekvenser for blant annet valgfagene og fordypningsfag. De aktuelle skolene informerer foresatte og elever om de praktiske endringene.

*Andenes skole har digital undervisning for ungdomstrinnet i dag og i morgen, og vil være klar til å ta imot elevene fra onsdag. Skolen må bruke alternative lokaler til én skoleklasse på ungdomstrinnet.

*På Risøyhamn skole er elevene fysisk til stede på skolen fra i dag. Strengere tiltak er allerede på plass.


Øvrige retningslinjer

*Hjemmekontor for alle som har mulighet til det.

*Alle butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll.

*Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.

*Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.


Regler for hele landet

*Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes.

*Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.

*De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.

*Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer.

*De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar.