Tar nasjonale anbefalinger til etterretning

Hadsel kommune varsler i en pressemelding at de kommer til å følge alle nasjonale anbefalinger for smitteverntiltak.

Ingebjørn Bleidvin, kommuneoverlege i Hadsel.  Foto: Arkivfoto

Nyheter

Bakgrunnen er at regjeringen søndag kveld offentliggjorde en rekke nye smitteverntiltak for å begrense den stadig stigende smitten i det norske samfunnet. Gjennom julen har smittekurven vært stigende og det har vært en frykt for at disse tallene bare skulle øke.

I meldingen opplyser smittevernlege Martin Larsen Drageset at det ikke er noen nye smittetilfeller i Hadsel for øyeblikket. Kommunen opplevde et massivt smitteutbrudd i starten av desember, men har ikke registrert smitte de siste dagene.

Det er kriseledelsen i Hadsel som har besluttet at regjeringens anbefalinger skal innføres som lokale regler for kommunen de kommende to ukene.

Kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin sier i pressemeldingen at de ikke er noen mistanke om lokal smitte akkurat nå.

– Men vi vet at det har vært mye reising og besøk i julen. I tillegg venter vi snart storinnrykk av gjestearbeidere til fiskeriene, samtidig som vi skal starte opp med vaksinering av befolkningen. Det er derfor ekstra viktig at smitten ikke kommer ut av kontroll akkurat nå, melder Bleidvin.

Kommunen har mandag avlyst en planlagt markering for byggestart av Stokmarknes Miljøhavn.

Også for skolene vil det være tilpasningen de to neste ukene. Oppvekstsjef Line Jeanette Pedersen uttaler seg optimistisk i pressemeldingen

– Enkelte fag må utgå midlertidig eller organiseres på en annen måte, men dette får vi til, uttaler hun.


Her er alle de lokale tiltakene

Regler:
- Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, blir utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter. Det presiseres at regelen gjelder uavhengig av antall personer som eventuelt skulle deltatt på aktiviteten.

- Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes.

- Alle skoler, inkludert Hadsel videregående, går over til rødt nivå. Voksenopplæringen, samt ungdomsskolene på Melbu og Stokmarknes, har hjemmeskole mandag 04.01, slik at skolene kan forberede undervisningen i henhold til de nye reglene.

- Hadsel kommune innfører hjemmekontor for alle som har mulighet til dette.

- Servicetorget på rådhuset stenges for fysisk oppmøte, men kan nås på telefon og e-post.

- Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer.


Anbefalinger:

- Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Det er unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand.

- For sykehjem og heldøgnsbemannede omsorgsboliger oppfordres det til å begrense besøk og å avtale besøk med personalet.

- Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

- Alle private virksomheter anbefales å ha hjemmekontor for alle ansatte som har mulighet til dette.

- Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll.

- Idrett: Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand. Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.