Anbefaler videokonsultasjon i stedet for legetime

Kommuneoverlegen i Sortland med klar oppfordring til alle som har legetime, eller vil bestille det i tiden som kommer.

Kommuneoverlege i Sortland, Mette Røkenes.   Foto: Rune Ellingsen

Nyheter

I en e-post til media skriver Mette Røkenes, som er kommuneoverlege i Sortland, at de tidvis opplever at det er for mange personer inne på legekontorene. For de ansvarlige ved de ulike kontorene, skaper dette problemer med tanke på smittevernet under covid-19-pandemien.

Derfor kommer hun med en oppfordring til alle pasientene om å benytte seg av tilbudet som videokonsultasjon.

– Jeg ønsker å oppfordre pasientene til å tenke over om de kan bestille seg en video-konsultasjon i stedet for en vanlig legetime, skriver Røkenes.

Hun henstiller alle som ikke kan ha videokonsultasjon og må besøke legekontorene om å møte opp så tett opp mot oppsatt time som mulig.

– Vent gjerne ute i egen bil til like før timen starter. Dette for å unngå for mange på venterommet samtidig, forteller hun i e-posten.

Ingen med symptomer på korona-smitte skal besøke legekontoret. Da gjelder det å ringe legekontoret for å avklare en annen løsning for legetimen, melder hun.