Så mye får kommunene til digital hjemmeundervisning under pandemien

På landsbasis går det over 80 millioner kroner til kommunene for å legge til rette for digital hjemmeundervisning i løpet av korona-pandemien.

Sortland kommune får 371.000 kroner til hjemmeundervisning digitalt, her illustrert med Lamarka Skole.   Foto: Arkivfoto

Nyheter

I en pressemelding fra Nordland Høyre, opplyses dette og at pengene tildeles gjennom revidert nasjonal budsjett (RNB) 2020.

Pengene deles til kommunene via statsforvalter i Nordland. Kommunene har vært nødt til å søke om tildeling.

Ifølge oversikten som lå ved pressemeldingen, tilfaller 632.800 kroner kommunene i Vesterålen.


Midlene fordeler seg slik:

Andøy 130.000

Bø 50.000

Sortland 371.800

Øksnes 81.000

Hadsel kommune står ikke oppført med noe beløp, som kan bety at de ikke har søkt om penger for 2020.

Stortingsrepresentant fra regjeringspartiet Høyre, Margunn Ebbesen, forklarer at pengene tildeles fordi korona-pandemien har tvunget elever og lærere til å gå over til digital hjemmeundervisning.

– Selv om mange skoler klarte overgangen bra, er det også noen utfordringer. Derfor foreslo regjeringen 80 millioner i RNB 2020 til støtte til digital undervisning, som for eksempel infrastruktur, utstyr og kompetanse, forteller stortingspolitikeren i pressemeldingen.

I 2021 er tiltaket videreført med 70 millioner.

Ingelin Noresjø fra Nordland Kristelig Folkeparti forklarer i meldingen at internett ble en utfordring med så mange elever på hjemmeskole, i tillegg til at foreldrene hadde hjemmekontor samtidig. Hun mener denne løsningen vil gi alle barn og unge like muligheter, uavhengig av hvor de er bosatt og hvilken bakgrunn de kommer fra.

– Alle skal stille likt og få den undervisningen de trenger, selv om de må ha digital hjemmeundervisning, påpeker Noresjø.

I meldingen opplyses det at noen kommuner har vært uten digital infrastruktur, fordi elevene har måttet ha tilgang på PC eller nettbrett hjemme med webkamera. Andre har måttet styrke kompetanse for å drifte løsningene.-

Noen kommuner manglet digital infrastruktur, når plutselig hver elev måtte ha tilgang til PC-er med webkameraer eller nettbrett hjemme. Andre hadde behov for å styrke sin kompetanse for å kunne drifte nye løsninger godt.