Rødt nivå på skoler – oppfordrer til å unngå skolebussen

Nordland fylkeskommune oppfordrer til å unngå å reise kollektivt med mindre man må.

  Foto: Nordland fylkeskommune, arkiv.

Nyheter

I et rundskriv til fylkets kommuner gir fylkeskommunen, som er ansvarlig for skoleskyss, informasjon angående rødt nivå på ungdomsskolene og de videregående skolene som regjeringen har innført.

I skrivet påpekes det at buss- og båtruter i utgangspunktet går som normalt, bortsett fra i de største byene der det er satt inn ekstra kapasitet.

– Det er lite tilgjengelig materiell og det vil ikke være realistisk å forsterke busskapasiteten over hele fylket. I tillegg til de største byene vil også kommuner og områder som opplever høyere smittetrykk i første omgang bli prioritert, påpekes det overfor kommunene.

Unngå å reise

Det har så langt ikke kommet oppdaterte råd eller anbefalinger knyttet til skoleskyss eller kollektivtransport. Fylkeskommunen oppfordrer fortsatt til å unngå å reise kollektivt med mindre man må.

– Vi forstår at skoleelevene fortsatt vil ha behov for å komme seg til og fra skolen. Men vi ber også elevene om å velge tidligere og senere tidspunkt for sine reiser, der de har mulighet til det. Det anbefales at elever fra samme familie, klasse eller skolekohort sitter sammen på bussen, og at det utvises hensyn og holdes avstand ved ombord- og avstigning.

Gratis bussreise

Grunnet stengt fordør er det ingen som sjekker reisebevis ved ombordstigning. Dessverre ser fylkeskommunen at mange opplever at dette er synonymt med gratis bussreise, noe som selvsagt ikke er tilfelle, opplyses det videre.

– Mobilapp eller periodekort skal benyttes. Det vil bli intensivert billettkontroll den kommende perioden og alle som ikke kan framvise gyldig reisebevis risikerer å bli bøtelagt.

Avslutningsvis ber fylket om at det ved utfordringer med skoleskyssen opprettes dialog med fylkeskommunen slik at man i fellesskap kan finne løsninger innenfor gjeldende rammer.