Har ansatt ny lokal prosjektleder for vekst

Andøy-avdelingen til Ottar Bergersen & Sønner blir nå ledet fast lokalt av prosjektleder Jim Roger Haugnes. Neste prosjekt er utvinning av fjell for eget masseuttak, som vil øke behovet for flere enn dagens åtte ansatte.

Jim Roger Haugnes leder Andøy-avdelingen til Ottar Bergersen & Sønner. Hovedoppgaven er å skape mest mulig aktivitet i området. begge foto: mette-hælene berger Amundsen 

Nyheter

Det er fem-seks år siden Bø-firmaet valgte å utføre vintervedlikeholdet på fylkesveiene i Andøy selv, i stedet for å leie inn underentreprenører, slik de hadde gjort tidligere. I den forbindelse ansatte de lokale folk, og etablerte seg i Bjørnskinnkrysset.