Skal kartlegge skredfaren i Sortland

NVE skal i løpet av året utføre faresonekartlegging for skred i bratt terreng i noen områder i Sortland kommune. Dette for å se om det faktisk er skredfare i disse områdene.

I mai 2020 gikk det et større jord- og snøskred ved Bjørnrå i Godfjorden. Dette er en av stedene NVE vil gjøre faresonekartlegging.  Foto: Arkiv/Rune Kr. Ellingsen

Nyheter

– Vi tar utgangspunkt i aktsomhetskart som er et kart som viser hvor det potensielt kan være skredfare. Aktsomhetskartet er laget ut fra en terrengmodell og automatisk beregnet hvor langt forskjellige skred kan nå. Ut fra dette har vi valgt ut en del områder med bebyggelse i Sortland som vi ønsker å se nærmere på. At vi skal undersøke i disse områdene betyr ikke at det nødvendigvis er skredfare der, men at vi skal finne ut om det er det, sier Odd-Arne Mikkelsen, geolog ved skred- og vassdragsavdelingen i region nord i NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat, journ.anm.).