LNS vant E6-oppdrag: – Tar oss opp i eliteserien

LNS på Strandland i Andøy skal bygge ny vei over Kværnangsfjellet. – Jeg er stolt over at det er bedrifter i landsdelen som kan ta slike prosjekter, sier Frode Nilsen i LNS.

ELITESERIEN: – Oppdraget med E6 betyr kjempemasse for LNS og tar oss opp i eliteserien, sier Frode Nilsen i LNS. 

Nyheter

– Nye Veier har valgt å gå videre med grupperingen Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS) og Asplan Viak for bygging av ny E6 Kvænangsfjellet. Prosjektet omfatter blant annet to tunneler, og skal gjøre fjellovergangen til en mer forutsigbar ferdselsvei vinterstid, heter det i en pressemelding fra Nye veier.

Planområdet strekker seg fra Oksfjord i Nordreisa kommune til Karvika i Kvænangen kommune, og total veilengde er på ca. 24 km. Veien har utfordrende kurvatur for større kjøretøyer, og er relativt ofte stengt eller kollonnekjørt vinterstid på grunn av utfordrende værforhold. Fjellovergangen er svært utsatt for sterke vinder og drivsnø, i tillegg til en skredfarlig strekning på vestsiden av fjellet. Planforslaget bygger på en løsning med to tunneler: Mettevolltunnelen og Kvænangsfjelltunnelen, samt punkt- og strekningsvise optimaliseringer på eksisterende veg, heter det i pressemeldingen.

– Med LNS får vi en kompetent og solid norsk aktør som kjenner de klimatiske forholdene i nord. Vi er trygge på at entreprenøren vil bidra til at Nye veier når sine prosjektmål – blant annet om en skade- og ulykkesfri anleggsplass, at vi minimerer klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø og at vi gjennomfører prosjektet med minimale midlertidige og varige konsekvenser for reindriftsnæringen, sier Anette Aanesland, som er administrerende direktør i Nye Veier.

– Jeg er svært tilfreds med at vi allerede har en entreprenør på plass, og snart er i gang med selve jobben som skal gjøres i prosjektet, legger hun til.

Ofte stengt

I fjor vinter var veistrekningen stengt over 80 ganger. Eneste omkjøringsmulighet er via Skibotn og Finland, en strekning på rundt 70 mil.

– Det sier seg selv at dette prosjektet er etterlengtet i regionen. Vi ser frem til en god konkretiseringsfase og påfølgende optimalisering med LNS som skal gjøre prosjektet enda bedre enn hva det i utgangspunktet er, sier utbyggingsdirektør Johan Arnt Vatnan i Nye Veier, som er ansvarlig for denne utbyggingen.

– Betyr kjempemasse

Frode Nilsen i LNS sier at oppdraget har en verdi på rundt 1,3 milliarder kroner.

– Det betyr kjempemasse for oss. Det tar oss opp i eliteserien og sikrer oss oppdrag og sysselsetting i lang, lang tid fremover. Jeg er glad for at vi har scoret så godt i de evalueringene som byggherren har gjort. Jeg er utrolig glad og stolt av den gjengen som har stått bak dette. Det er en kanonjobb som er gjort, sier Nilsen, og legger til en ting til han mener er svært viktig.

– Jeg er stolt over at det er bedrifter i landsdelen som kan ta slike prosjekter, at vi ikke er husmenn i egen landsdel, sier Nilsen.