Åpner for konsesjon til Eidsfjord Sjøfarm

Fiskeridepartementet har snudd og vil gi konseptet Eidsfjord Giant konsesjon.

Eidsfjord Sjøfarm AS satser på innovativ teknologi i samarbeid med blant andre Rolls Royce.  Foto: Eidsfjord Sjøfarm AS

Nyheter

Nærings- og fiskeridepartementet mener konseptet Eidsfjord Giant oppfyller kravet om betydelig innovasjon.

– Eidsfjord har et spennende prosjekt, som kan være med på å løse mange utfordringer i havbruksnæringen. Vi mener konseptet Eidsfjord Giant innebærer betydelig innovasjon, og ber derfor Fiskeridirektoratet ta saken videre, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Søkte om utviklingstilltatelser

Eidsfjord Giant er 270 meter og rommer seks lukkede oppdrettsbrønner. Eidsfjord Sjøfarm søkte om 17 utviklingstillatelser til konseptet.

Utviklingstillatelsene var en tidsbegrenset ordning fra 2015 til 2017. Formålet var å tildele tillatelser til prosjekter som bidrar til betydelig innovasjon i havbruksnæringen, og som innebærer store investeringer.

Tilbake til direktoratet

Fiskeridirektoratet hadde opprinnelig avslått søknaden fra Eidsfjord Sjøfarm, på grunn av at kravet om betydelig innovasjon ikke var oppfylt. Departementet har nå truffet en ny avgjørelse. Dette betyr at saken sendes tilbake til Fiskeridirektoratet. Direktoratet skal nå vurdere om søknaden oppfyller de øvrige vilkårene for å få utviklingstillatelser, blant annet vilkåret om betydelig investering.

Beslutningen i klagesaken betyr altså ikke at Eidsfjord Sjøfarm får tildelt utviklingstillatelser i denne omgang.

– Departementets beslutning er et viktig steg fremover, og jeg ser frem til å følge prosjektet videre, sier Ingebrigtsen.

Departementet har også opprettholdt Fiskeridirektoratets vedtak om å avslå søknad fra Cermaq Norway om 13 utviklingstillatelser på konseptet "Flexifarm".

VOL kommer tilbake med mer