Nye hurtigladere til Vesterålen

Det vil bli etablert nye hurtigladere for el-biler i Vesterålen.
Nyheter

I en pressemelding fra Enova opplyses det om at det totalt skal etableres 48 nye ladepunkter, som senest skal stå klare høsten 2022, og at prosjektene er delt opp i to ulike pakker.

Ifølge pressemeldingen deler Enova ut 14,8 millioner kroner i støtte til Helgeland Kraft og BKK for at det i alt skal kunne settes opp 48 nye hurtigladepunkter, fordelt på i alt 12 ladesteder i Nordland fylke.

For Vesterålens del er det to nye ladesteder som vil bli satt opp. På strekningen mellom Gullesfjord og Lofast-krysset vil det komme en ladestasjon, mens det er planlagt en ladestasjon i Andøy, på strekningen mellom Risøyhamn og Andenes.

– Transportsektoren står for en tredel av norske klimagassutslipp, og personbilene alene for en tredel av dette igjen. Med denne støtten håper vi at satsningen rundt utslippsfri transport skyter enda mer fart, uttaler Enovas markedssjef for transport, Gunnel Fottland.

Det er BKK som skal stå for utbyggingen av ladestedene i Vesterålen og nordlige Nordland, mens Helgeland Kraft skal stå for den sørlige delen. Fottland opplyser at det kom inn fire søkere til hver av prosjektene. De to vinnerne av prosjektene, vant blant annet fordi de hadde lavest støttebehov, heter det i uttalelsen fra Fottland.

I den samme pressemeldingen, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn at det er viktig med god infrastruktur for lading av el-biler, og at de med dette prosjektet er med på å legge til rette for å gjøre det enklere å kjøre el-bil i Norge.

– Denne tildelingen gjør det enklere å kjøre el-bil i blant annet Namdalen, langs Kystriksveien i Nordland og i Lofoten og Vesterålen, til glede for både de som bor der og ferierer der, sier Rotevatn.