Utlyser lederstillingen for den nye tingretten

Vil du bli domstoleder ved Midtre Hålogaland lagmannsrett? Slik formulerer Norges domstoler annonsen for lederen i den nye Midtre Håloland tingrett.
Nyheter

Vesterålen tingrett, Trondenes tingrett og Ofoten tingrett blir historie fra 1. mai 2021. Da blir tingrettene omgjort til rettssteder under det nye navnet.