Disse områdene skal kartlegges for skred

Etter tilbakemelding fra Sortland kommune har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) nå landet på hvilke områder som skal kartlegges for skred i kommunene.

I slutten av mai i fjor gikk det et stort jord- og snøskred ved Bjørnrå i Godfjorden. Skredet traff ikke bebyggelsen, men gikk like ved.   Foto: Rune Kr. Ellingsen

Nyheter

Som VOL tidligere har omtalt skal NVE i løpet av året gjennomføre feltarbeid for å kartlegge faresoner for skred i Sortland. Direktoratet skal faresonekartlegge områder i bratt terreng for å se om det kan gå snøskred, sørpeskred, jord- og slomskred, samt steinsprang og steinskred. I dette arbeidet skal de fokusere på områder med fastboende.