Sortland kommune vil ta over eiendom med tvang:

– Vi er rystet over det løpet administrasjonen kjører

Sortland kommune har ikke kommet til enighet med S&K Eiendom om pris for et område ved den planlagte utrykningsveien til Sortland brannstasjon. Derfor vil de ekspropriere eiendommen.

Stig Karlsen, eier av S&K Eiendom, og konsulent i saken Finn Pedersen reagerer sterkt på at kommunen setter i gang en rettslig prosess for å få tatt over et areal på 67 kvadratmeter her.   Foto: Øyvind Aukrust

Nyheter

Arealet kommunen vil ta over er ca. 69 kvadratmeter stort, og består i dag av fem parkeringsplasser. I april 2020 tilbød kommunen 20.000 kroner for eiendommen. Grunneier, S&K Eiendom, krevde 80.000, og kommunen høynet deretter sitt tilbud til 40.000.