Ingen offentliggjorte dommer på to uker

Ti dager etter at den gamle sorenskriveren gikk av med pensjon, er det ikke offentliggjort en eneste dom i Vesterålen tingrett.

  Foto: Stian Andre Lund

Nyheter

På pressesidene til Domstoladministrasjonen har journalister tilgang på både tiltaler, rettsavgjørelser og oversikt over kommende saker. Fra den 27. januar til onsdag formiddag 10. februar, er det ikke offentliggjort én eneste dom fra tingretten.