Kommunestyret vedtok strenge energikrav for kommunale nybygg, til tross for noen innvendinger:

– Jeg kunne ønsket meg noen betraktninger om inneklima og ikke bare uteklima

Når kommunen bygger nytt, eller rehabiliterer bygninger, skal de bruke mindre energi til oppvarming enn hva som følger av lovens minstekrav. Det har kommunestyret i Sortland vedtatt.

Når myrområder graves opp så det kan bygges, slipper klimagasser som har ligget lagret i myra ut i atmosfæren. Blant annet for å kompensere utslipp som vil følge av planlagte utbygginger i Lamarka, som for en stor del består av myr, vil kommunen skjerpe energikravene til kommunale nybygg.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Nyheter

Følgende forslag fra Kommunedirektøren ble lagt fram i møtet på torsdag og vedtatt: