Krever erstatning etter påkjørsel

En mann krever erstatning fra If Skadeforsikring etter en påkjørsel. Nå havner saken i Vesterålen tingrett.

Søksmålet mot If Skadeforsikring kommer opp til behandling i Vesterålen tingrett i juni. 

Nyheter

Ifølge Vesterålen tingrett handler søksmålet om erstatning etter en personskade knyttet til en påkjørsel bakfra. Mannen krever erstatning for framtidig pensjonstap på 535.000 kroner. Han har også tatt forbehold om «fremtidig hjemmearbeidstap, fremtidige utgifter samt menerstatning», viser rettsboken i Vesterålen tingrett. Saksøkeren vil fram til tvistesaken starter i tingretten, avklare disse forholdene for retten.