Fiskere melder at de blir svindlet av fiskekjøpere

Fiskeridirektoratet har fått meldinger fra fiskere som mener de blir svindlet på vekta. Nå ber direktoratet om konkrete tilbakemeldinger.

Flere fiskere sier de blir snytt på vekta ved levering.  Foto: Tommy Hansen

Nyheter

Flere fiskere har anonymt meldt fra om det blir oppgitt mindre vekt på fangsten de lander ved enkelte mottak. Dette skal skje ved enkelte mottak.

Typisk er det at fiskere som lander fangst får et annet kvantum enn det de faktisk har om bord og rapporterer av fangst i rund vekt dersom de har rapporteringskrav.

Fiskeridirektoratet har også registrert at fiskere som opplever dette ikke får adgang til den delen av mottaket hvor veiing av fangsten foregår. Dette er i strid med regelverket, melder direktoratet på sin hjemmeside.

– Landingsforskriftens paragraf 6 slår klart og tydelig fast at den som lander fangst skal ha uhindret og umiddelbar adgang til veiingen av egen fangst, sier seksjonssjef Bjørn- Håvard Rønnevik i kontrollseksjonen i Fiskeridirektoratet region Nord.

Ber om tilbakemeldinger

Fiskeridirektoratet ber om tilbakemeldinger fra fiskere på konkrete mottak hvor de nektes adgang til veiingen slik at dette kan følges opp. Tilbakemeldinger kan gis anonymt til regionkontorene eller til Fiskeridirektoratets døgnbemannede vaktsentral, FMC.

Landingsforskriften slår også fast at både den som lander fisken og mottaket er ansvarlige for at rett vekt blir seddelført.

– At det blir ført mindre fisk på seddel enn det som faktisk er reelt skjer typisk når vi ikke er til stede. Ved å gjennomgå seddeldata på noen anlegg over flere perioder ser vi klare indikasjoner på ulik vekt når vi er til stede enn når vi ikke er på kontroll. Vi vil også minne om at det er næringsaktørenes ansvar å sørge for at riktig kvantum blir registrert, sier Rønnevik.