Denne kommunen blør mest innbyggere i Vesterålen

Den siste befolkningsstatistikken fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) er ikke lystig lesing især for en av kommunene i Vesterålen.

Andøy kommune har den klart største befolkningsutviklingen i Vesterålen, i negativ forstand.   Foto: Tore Meek / NTB

Nyheter

SSB la fra befolkningstallene for fjerde kvartal tirsdag morgen. På en liste med mindre endringer, er endringen til Andøy den som legges mest merke til. Kommunen har nærmest blødd innbyggere. om en sammenligner med de andre kommunene i regionen. Når en slå sammen fødselsoverskudd og nettotilflytting, er det 75 færre innbyggere i Andøy sammenlignet med inngangen av 2020. 34 fødte og 57 døde i kommunen gir et fødselsunderskudd på 23 personer som er en viktig årsak til dette.

Ved inngangen av 2021 bodde 4.588 innbyggere i Andøy. Men det er en lysning i sikte, for ved utgangen av tredje kvartal var tallet 4.576, ifølge SSB. Med andre ord økte folketallet med 12 personer i løpet av siste kvartal.

Vekst i siste kvartal

Også i Sortland var det en nedgang, men ikke like stor som i Andøy. Ved utgangen av 2020 var 10.514 innbyggere registrert bosatt i Sortland kommune. Det er 52 færre enn ved inngangen av året, men også i Sortland var det vekst siste kvartal med 16 nye innbyggere.

Sortland hadde fødselsoverskudd på 13 personer i forhold til antall døde, men fraflyttingen var større en tilflyttingen og bidro til nedgangen.

I Bø ble det ifølge SSB registrert 17 fødte i 2020, mot 47 som gikk bort. Men samtidig kom det nye tilflyttere til kommunen som ble den første i Norge til å kutte i formueskatten. Totalt viser statistikken at det er 2.576 innbyggere registrert i Bø ved utgangen av fjerde kvartal i 2020, som er en økning på sju personer i forhold til 1. januar samme år. I forhold til tredje kvartal var det en økning på 24 personer.

Øksnes hadde en befolkningsvekst på seks personer i forhold til 2019 og hadde ved utgangen av fjerde kvartal i 2020 4.416, men folketallet sank med 14 personer i løpet av de tre siste månedene. I 2020 hadde kommunen en nettotilflytting på fem personer, mens det var et fødselsoverskudd på en person i forhold til antallet døde.

Nedgang i regionen

Hadsel vokste med fire personer. 96 personer ble født i kommunen, mens 92 gikk bort. Tilflytting og fraflytting er oppført som null på SSB sine statistikker. Det bor 8.065 innbyggere i Hadsel per 31. desember 2020. Men selv om året ga en vekst, så det bedre ut ved utgangen av tredje kvartal, da 8.093 innbyggere var registrert i kommunen. Hadsel mistet altså 28 innbyggere siste kvartal.

For Vesterålen, om en tar bort Lødingen, var nedgangen i 2020 på 110 innbyggere. I regionen bodde det 30.159 innbyggere i utgangen av 2020.

Lødingen nærmer seg for øvrig 2.000-grensa faretruende. Kommunen mistet 31 innbyggere og har nå 2.003 igjen.

Kommune

Fødselsoverskudd

Netto tilflytting/innvandring

Folkevekst

Innbyggere

Hadsel

4

0

4

8.065

-30

36

7

2.576

Øksnes

1

5

6

4.416

Sortland

13

-66

-52

10.514

Andøy

-23

-54

-75

4.588

Lødingen

-4

-26

-31

2.003

NB: Alle tall i tabellen er hentet fra SSB.