Familie står på bar bakke etter tingrettsdom

En familie i Hadsel mistet både hus og innbo i en dramatisk brann i november 2018. Forsikringsselskapet nektet å betale brannerstatning for innbo og det nedbrente huset. Nå har familien tapt saken i Vesterålen tingrett.

Branntomta i Hadsel sto åpen over lengre tid. Mange av gjenstandene huseieren ville ha erstattet, ble aldri funnet i branntomta, ifølge en dom i Vesterålen tingrett.  Foto: Per Eivind Knudsen

Nyheter

Den 21 sider lange dommen fra Vesterålen tingrett er innom en lang rekke forhold knyttet til en brann i familiens hus i Hadsel. Kort sagt handler rettssaken om forsikringsselskapet går fri for ansvar etter mistanke om uriktige opplysninger fra forsikringstakeren. Og om forsikringsselskapet kan si opp forsikringsavtalen på grunn av uriktige eller ufullstendige opplysninger ved skadeoppgjøret etter brannen. Det har også vært et spørsmål om forsikringsselskapet kan avkorte forsikringen.