Ledigheten ned i Vesterålen

Vinterfisket gir positive utslag når det gjelder arbeidsledighetstallene i Vesterålen.

Illustrasjonsfoto  Foto: Gorm Kallestad / NTB

Nyheter

I forhold til januar, går ledigheten ned i alle kommunene i Vesterålen, foruten Bø. Det melder NAV i en pressemelding der ledighetstallene for februar blir presentert.

Det er i Øksnes at den største nedgangen har kommet. Der var 3,0 prosent av befolkningen arbeidsledig ved utgangen av januar, mens det en måned senere er 1,7 prosent som står uten arbeid.

Andøy har en nedgang fra 2,2 til 1,8 prosent, Sortland fra 3,0 til 2,5 prosent, mens Hadsel går ned fra 3,4 til 2,5 prosent i februar.

For Bø er det derimot en markant økning på 1,4 prosentpoeng, fra 2,7 til 4,1 prosent, viser de siste tallene fra NAV.

390 personer

Totalt for Nordland er ledigheten på 2,8 prosent. Med andre ord er alle kommunene i Vesterålen, foruten Bø, under gjennomsnittet for fylket.

I hele Vesterålen er det 390 personer som er helt uten jobb når en skriver 26. februar 2021. Da tar vi også med Lødingen i oversikten.

Tallene fordeler seg slik: Sortland 140, Hadsel 103, Bø 47, Andøy 41, Øksnes 38 og Lødingen 21. I Nordland er det 3.433 helt ledige, en økning på 1.009 i forhold til samme periode i fjor, men samtidig en nedgang på 8,2 prosent fra januar, meldes det i pressemeldingen.

NAV-direktør Cathrine Stavnes, mener vinterfisket er en av årsakene til positive tall for Vesterålen.

– NAV har levert ca. 200 kandidater til et tjuetalls oppdrag fra fiskeindustrien. Dette har så langt resultert i at om lag 70 har fått jobb, uttaler hun i pressemeldingen.

Styrke kompetanse

Personer under 30 år utgjør over 30 prosent av alle ledige i Nordland. Stavnes har et råd, nemlig å ta utdanning.

– Å styrke egen kompetanse er det viktigste rådet til alle arbeidsledige. Jeg minner om fristen for å søke videregående opplæring 1. mars. I forbindelse med koronatiltakene er det større mulighet til å ta utdanning og samtidig beholde dagpengene. Nå er tiden inne for de som ønsker å fullføre utdanning, ta fagbrev eller få kompetansepåfyll, foreslår Stavnes.

I hele Vesterålen er det for øyeblikket 69 personer på arbeidsmarkedstiltak, mens det er 356 som er delvis arbeidsledige. Her er det kun Sortland med 1,8 prosent som er under fylkesgjennomsnittet på 1,9 prosent. I Lødingen er det 26 delvis ledige, Hadsel 86, Bø 24, Øksnes 67, Sortland 101 og andøy 52.