Vil ha dialogforum for landbruket og reindriften

Sametingets nærings- og kulturkomité behandlet denne uken den årlige saken om Sametingets innspill til jordbruksforhandlingene. Ett av de vedtatte innspillene handler om etablering av et samarbeids- og dialogforum for landbruket og reindriften.

Arild Pettersen Inga, komitéleder i Bargiidbellodat (APs sametingsgruppe).  Foto: Pressefoto

Nyheter

– De konfliktdempende tiltakene mellom reindrifta og landbruket må videreføres og utvikles. Samarbeid er løsningen for at disse to viktige næringene skal kunne utvikles side om side, og sørge for en matsikkerhet i våre områder, sier Arild Pettersen Inga, komitéleder i Bargiidbellodat (APs sametingsgruppe), i en pressemelding.

De ønsker at samarbeids- og dialogforum skal etableres på lokalt nivå, og at det her skal tas opp og behandle eventuelle konflikter som oppstår mellom næringene og ta opp temaer det kan samarbeides om for å utvikle næringene videre.

– Nødvendig

Bp/Ap advarte i ifølge pressemeldingen i sitt forslag mot nedleggelse av Felleskjøpets kraftfôrproduksjon ved Bergneset i Storsteinnes. De presiserte at nedleggelse av anlegget vil føre til en uholdbar sårbar situasjon for det nordnorske jordbruket.

– I beredskaps- og krisesituasjoner må det være tilgang på større fôrlager i Nord-Norge, både for landbruket og reindrifta. Vi mener en styrking av fabrikken på Bergneset er nødvendig slik at fabrikken ikke står i fare for å bli nedlagt i framtiden, sier Inga.

Glad for støtte

Forslagene fra Bargiidbellodat i komitèen fikk støtte fra sametingsflertallet, noe Inga er glad for.

– Det er viktig at vi kan stå sammen om de tingene det ikke er noen politiske motsetninger. Vi skal jobbe for samfunnets beste, og da er det gledelig at man kan komme til enighet i saker som er viktig for samfunnet, sier Inga avslutningsvis.