– Rett og slett skikkelig svineri

Langs gangbanen i Lamarka ligger det avføring fra hund nesten hver andre meter. Marit Stenkjær i Sortland kommune synes det er et trist syn.
Nyheter

I en forskrift om hundehold fra Sortland kommune står det at eier som har ansvar for hund, plikter til å straks fjerne ekskrementer i tettbebygde strøk, på og langs gang- og sykkelstier, offentlige bilveier og i lysløyper.