Her er det størst økning i sykefraværet

Ifølge en pressemelding fra NAV om legemeldt sykefravær, har Nordland fylke det største fraværet i landet. Bø har det høyeste sykefraværet i hele Nordland.

Bø er den kommunen i Vesterålen med det høyeste sykefraværet, og størst økning av legemeldt fravær.  Foto: Tommy Hansen

Nyheter

Mens flere kommuner i Nordland kan glede seg over reduksjon i sykefraværet etter fjerde kvartal i 2020, må kommunene i Vesterålen registrere økning. Verst går det ut over Bø, der økningen er på 54,7 prosent i forhold til 2019.

Lødingen er en av kommunene som opplever det motsatte. Med en nedgang på 24,6 prosent er Lødingen en av kommunene som opplever den største nedgangen i fraværet i 2020.

Lødingen kommer med det ut på fylkesgjennomsnittet, som 31. desember var på 6,6 prosent. Landsgjennomsnittet er på 5,5 prosent.

Andøy er kommunen i Vesterålen som kommer best ut når det gjelder sykefravær. Det er den eneste kommunen som er under fylkesgjennomsnittet med fem prosent. Men også Andøy har en økning i fraværet. Den er på 8,5 prosent.

Kommune

Fravær 2020 (prosent)

Fravær 2019 (prosent)

Endring (prosent)

Lødingen

6,6

8,8

- 24,6

Hadsel

6,7

6,2

8,3

8,8

5,7

54,7

Øksnes

8,7

7,5

14,9

Sortland

7,6

6,7

12,8

Andøy

5,0

4,6

8,5


Det er blant kvinner at det legemeldte sykefraværet sykefraværet er høyest. På fylkesbasis var det på 8,6 prosent i 2020. I Bø økte det legemeldte fraværet blant kvinner fra 5,9 prosent i 2019, til 10,8 prosent i 2020. Det er en økning på over 82 prosent.

Summerer en alle dagsverkene som en mister som følge av sykefraværet, utgjør det over 50.000 i Vesterålen og Lødingen.

Direktør i NAV Nordland, Cathrine Stavnes, sier i pressemeldingen at Nordland over mange år har hatt landets høyeste sykefravær.

– Den enkelte virksomhet har ansvar for oppfølging av sykefravær, mens vi i NAV er en viktig støttespiller og samarbeidspartner. I Nordland har vi tross av korona-situasjonen mangel på kvalifisert arbeidskraft. Vi må derfor fortsette med å jobbe godt sammen for å ivareta og beholde den viktige kompetansen som de sykemeldte representerer, uttaler hun.