Om to måneder er Vesterålen tingrett historie

«Vesterålen tingrett» vil fra 1. mai gå inn i historiebøkene. Da blir Sortland likestilt rettssted med Harstad og Narvik. Rettsstedene vil deretter framstå som Midtre Hålogaland tingrett.

Rettssal 1 i Vesterålen tingrett. I praksis blir det ikke mange endringene, men navnet blir Midtre Hålogaland tingrett. 

Nyheter

VOL kunne mandag fortelle at det er fem søkere til stillingen som domstolleder i Midtre Hålogaland tingrett. Én av søkerne har tilknytning til Sortland. Den nye lederen avgjør selv hvor han eller hun vil virke mest. Valgene er Sortland, Harstad og Narvik.