Kvinnene dominerer søkerlista på Politihøgskolen

Mandag ble søkertallene for Politihøgskolen presentert, med en god overvekt av kvinnelige søkere.

Flere kvinner ønsker å bli politi, viser søkertallene til Politihøgskolen.   Foto: Gorm Kallestad/NTB

Nyheter

Det kommer frem av en pressemelding fra Politihøgskolen, og en artikkel i magasinet Politiforum.

Ifølge pressemeldingen er søkertallet det høyeste siden 2018. I år har 4.284 personer søkt opptak til Politihøgskolen, som i alt har 400 studieplasser. 2.891 av søkerne hadde Politihøgskolen på førsteplass.

Det som også er spesielt denne gangen, er at andelen kvinnelige søkere har økt. 56,8 prosent av søkerne er nemlig kvinner. Ifølge pressemeldingen er dette sjette året på rad at kvinneandelen av søkere går opp. Andelen har økt fra 47,9 i 2018 og til årets tall på 56,8.

Ann-Lisbeth Framaas er seksjonsleder for opptak og rekruttering ved Politihøgskolen. Hun sier i meldingen at det viktigste for skolen er å sitte igjen med et solid antall kvalifisere søkere til slutt.

– Vi nærmer oss en kjønnsfordeling vi kjenner fra høyere utdanning for øvrig, som har vært 60 prosent kvinner og 40 prosent menn. Det er positivt at flere vil bli politi. Interessen for utdanningen har vært høy i mange år. Samfunnsoppdraget og politiyrket oppfattes som noe viktig. Søkertallene kan svinge. Vi antar at noe bedre muligheter for å komme raskere ut i jobb etter endt utdanning spiller inn på søkerinteressen, sier Framaas.