Utfordret samferdselsministeren om problemene i Myre havn

Stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) spør hva samferdselsministeren har tenkt å foreta seg knyttet til utbedring i Myre havn. Svaret er mye av det samme man har hørt før.

– Jeg konkluderer med at departementet og staten her ikke ønsker å gjøre avbøtende tiltak i havna, fastslår Øksnes-ordfører John Danielsen.   Foto: Tommy Hansen

Nyheter

VOL har flere runder skrevet om utfordringene i Myre havn etter at Kystverket i statlig regi i 2013 gikk i gang med sitt gigantprosjekt til flere hundre millioner kroner. Innseilinga til Myre havn ble gjort både bredere og dypere, og to nye moloer skjermer nå havna for sjø og drag.