Nytt basseng – enten dyrere eller redusert prosjekt

Om alt går etter planen kan første spadetak for ny svømmehall på Myre tas til høsten. Men enten må politikerne finne mer penger eller redusere prosjektet.

Skissetegning fra 2019 av Øksnes nye svømmehall. 

Nyheter

Bassengsituasjonen i Øksnes har i flere år vært prekær. Bassenget i Alsvåg er i dag stengt og bassenget på Myre bærer preg av elde og stor slitasje. Derfor er kommunen godt i gang med å planlegge nytt basseng på Myre.