Stortinget: Andøya bør få innovasjonssenter for romindustri

Stortingets utenriks- og forsvarskomité har i en merknad påpekt at Andøya i tillegg til rakettoppskyting av små satellitter, bør bli stedet å opprette et innovasjonssenter for gründerbedrifter innen romindustri.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll mener at det nå ligger til rette også for et innovasjonssenter for romindustrien på Andøya.  Foto: Susanne Forsland

Nyheter

Selv om det ikke er en beslutning, ser det ut til at Tromsø med merknaden kan ha tapt kampen for å få et slikt innovasjonssenter i landsdelen. Ulike miljøer i Tromsø by har aktivt arbeidet for at de skulle få senteret, framfor Andøya.