– Hotellplaner tvinger fram veibehov

Nyksund Vel framsetter et ufravikelig krav om at infrastruktur som vei og trafikkregulering på stedet må kraftig oppgraderes.

Kattflåget langs Nyksundveien.  Foto: Tommy Hansen

Nyheter

Styret for Nyksund Vel har sendt et langt brev til Øksnes kommune hvor de blant annet spør om hva kommunens kort- og langsiktige plan er for Nyksundveien, hvor denne også til slutt får fast dekke.